Rente aanpassing met middeling

Het is mogelijk om tussentijds uw rente aan te passen zonder een vergoeding te betalen. Een zogenaamde tussentijdse renteaanpassing met middeling (TRAM). Een TRAM kan voordelig zijn als u niet de financiële middelen heeft om een vergoeding te betalen. Hier leest u hoe TRAM werkt en hoe u een offerte kunt aanvragen. Tevens gaan we kort in op een aantal veelgestelde vragen.

Hoe werkt de TRAM?

Bij een TRAM wordt het renteverschil tussen de actuele rente en uw contractrente uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Daardoor kunt u uw rente tussentijds aanpassen zonder een vergoeding te betalen. U betaalt alleen administratiekosten. De voorwaarden van TRAM vindt u onder het tabblad "Veelgestelde vragen."

Is TRAM voor mij interessant?

Met onderstaande tool krijgt u eenvoudig een indicatie of TRAM voor u interessant is. Het betreft een vereenvoudigde berekening. Om die reden kan de geoffreerde rente afwijken van onderstaande berekening.

%
Dit is geen geldig rentepercentage. Het rentepercentage moet tussen de 0 en 20 liggen.
Dit is geen geldige datum. Deze datum mag ook niet in het verleden liggen, of verder dan 20 jaar in de toekomst.
Rentemiddeling is niet mogelijk als uw rentevastperiode binnen nu en 3 maanden afloopt.

?U kunt alleen een rentevastperiode kiezen die langer is dan uw restant rentevastperiode.

De nieuwe rentevastperiode moet langer zijn dan uw resterende rentevastperiode.


Op basis van uw invoer vindt u hieronder de middelrente voor een nieuwe rentevastperiode van jaar. De middelrente is afhankelijk van uw tariefklasse. Bereken zelf uw tariefklasse

Tariefklasse Middelrente
NHG output D12
≤75% output D13
75%-90% output D14
90%-112,5% output D15
>112,5% output D16

De uitkomst van deze berekening is een indicatie. Deze indicatie kan u helpen te bepalen of het aanvragen van een offerte voor rentemiddeling zinvol is. Een offerte is altijd leidend, aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Direct aanvragen

Sla het formulier eerst op, open de map waar het formulier is opgeslagen en open het daarna met Adobe Reader.

 • Het proces
 • Veelgestelde vragen

Stap 1:

In het wijzigingsformulier kiest u de optie “Tussentijdse Renteaanpassing met Middeling.” U vult het formulier in en kiest de nieuwe rentevastperiode waar u een rentevoorstel voor wilt ontvangen.

Stap 2:

U ontvangt een offerte voor de gekozen rentevastperiode, inclusief de nieuwe maandlasten.

Stap 3:

U stuurt de offerte ondertekend naar ons terug.Stap 4:

We brengen de administratiekosten in rekening en passen de rente aan op de datum die vermeld staat op uw offerte. Omdat u de rente maandelijks achteraf betaalt incasseren wij een maand later voor het eerst de nieuwe termijn.

 • Uw rente na TRAM bestaat uit drie onderdelen. De actuele rente, een middelrente-opslag en een risico-opslag. Doordat we het renteverschil niet direct met u afrekenen ontstaat het risico dat we het renteverschil niet volledig kunnen innen. Daarom is in de nieuwe rente een risico-opslag opgenomen.

 • Heeft u een Lage Lasten Hypotheek of een BankSpaar Loyaal Hypotheek? Let dan op dat een lagere rente niet altijd gunstig is. De hypotheekrente is bij deze producten gekoppeld aan de vergoeding op de polis/bankspaarrekening. Een daling van de rente heeft daardoor een stijging van de inleg/premie tot gevolg.

 • Als uw bestaande rente aftrekbaar is, dan verandert dat niet na een TRAM. De fiscus stelt wel een maximum aan de aftrekbaarheid van de risico-opslag (van 0,2%). WestlandUtrecht Bank zorgt ervoor dat deze risico-opslag niet boven dit fiscale maximum uitkomt. Uw nieuwe rente valt daarmee binnen de fiscale grenzen van aftrekbaarheid.

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle actuele informatie over fiscaliteit en rentemiddeling. Voor meer informatie en advies raden wij u aan contact op te nemen met uw financieel adviseur of uw belastingadviseur.

  • TRAM is alleen mogelijk op leningen met een vaste rente.
  • De nieuwe rentevastperiode moet langer zijn dan de resterende rentevastperiode.
  • Het einde van de nieuwe rentevastperiode mag niet liggen na de einddatum van de hypotheek.
  • TRAM is niet mogelijk in de 3 maanden voorafgaand aan het einde van uw rentevastperiode.
  • Had u voor de renteaanpassing Loyaliteitskorting? En lost u binnen 12 maanden na het accepteren van een TRAM offerte de hypotheek af in verband met verkoop van de woning? Dan behouden wij ons het recht voor om de vergoeding te berekenen op basis van de oude rentecondities.

 • Het is afhankelijk van meerdere factoren of TRAM voor u voordelig is. Bijvoorbeeld van uw restant rentevastperiode, de hoogte van uw rente en de actuele rente. Uw financieel adviseur kan u vertellen of TRAM voor u voordelig is.

 • Bij rentemiddeling wordt het renteverschil tussen uw huidige rente en de actuele rente uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Dit doen we met een middelrente-opslag op de actuele rente voor de nieuwe rentevastperiode. Zo heeft u de mogelijkheid uw rente aan te passen zonder direct het renteverschil af te rekenen.

 • Bij rentemiddeling betaalt u geen vergoeding. U betaalt wel administratiekosten.

HypotheekWijzer

U weet in tien minuten of uw hypotheek extra aandacht nodig heeft.

AflosWijzer

U krijgt binnen drie minuten een indicatie of aflossen voor u gunstiger is dan sparen.

RestschuldWijzer

Bereken of u een grote of kleine kans heeft op een restschuld.

Lopende hypotheek

Met dit formulier kunt u eenvoudig zelf een tussentijdse renteaanpassing aanvragen.

Persoonlijke gegevens

Met dit formulier kunt u uw adreswijziging, een wijziging van het incasso rekeningnummer of tenaamstelling doorgeven.

Overige wijzigingen

Als u een andere wijziging wilt doorgeven of wat wilt vragen, dan kan dat via ons contactformulier.