Euriplus Rente

Waar moet u opletten?

  • De Euriplus Rente is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markt. Na afloop van uw rentevastperiode wordt de rente opnieuw vastgesteld. Dit betekent dat uw rentelasten telkens na afloop van deze periode kunnen stijgen of dalen. U loopt dus het risico dat uw maandlasten na afloop van een relatief korte periode hoger zullen worden.
  • De Euriplus Rente kan tot maximaal 50% van het totale leningbedrag gesloten worden. Voor het andere deel is de rentevastperiode minimaal 5 jaar.
  • De Euriplus Rente is de Euribor plus een met u overeengekomen opslag.

Euriplus Rente

De Euriplus Rente van onze leningen is gebaseerd op Euribor. Dit is een zogenoemde benchmark. Bovenop het door u gekozen Euribor tarief (meestal 1-maands) betaalt u een opslag. Deze opslag en de voorwaarden waaronder de opslag kan wijzigen staan in uw hypotheekofferte en bijbehorende voorwaarden vermeld.

De naam Euribor

Euribor is een afkorting van Euro Interbank Offered Rate. Het is het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken elkaar kortlopende leningen verstrekt in euro's. Er bestaan Euribor tarieven voor 8 looptijden, van 1 week tot 12 maanden. De officiële Euribor rentes worden 1 keer per werkdag rond 11:00 Central European Time vastgesteld en gepubliceerd. De rentes op vrij toegankelijke websites worden met een vertraging van 24 uur ge-update als gevolg van wettelijke verplichtingen.

De beheerder van Euribor

Een beheerder is verantwoordelijk is voor het vaststellen en publiceren van de benchmark. De beheerder van Euribor, is EMMI. EMMI is een afkorting van European Money Markets Institute (EMMI), vroeger geheten Euribor-EBF, opgericht onder Belgisch recht. Voor meer informatie klik hier.

Gevolgen van Euribor voor u

Euribor wordt gebruikt om de Variabele Rente voor uw hypotheek vast te stellen. Dalingen en stijgingen van de Euribor rentes kunnen daardoor gevolgen hebben voor de hoogte van de door u betaalde hypotheekrente. Uw maandlasten kunnen dus sterk dalen of stijgen. U moet de maandlasten ook kunnen blijven betalen bij sterkte stijging van de maandlasten.

Als Euribor fundamenteel wijzigt of stopt zullen wij een alternatieve benchmark aanwijzen die zal worden gebruikt voor het vaststellen van de Euriplus Rente voor uw lening. Indien u het daar niet mee eens bent kunt u de leningdelen van uw hypotheek met Euriplus Rente zonder kosten aflossen.