Wat is een tariefklasse?

De hoogte van uw rente wordt onder andere bepaald door de tariefklasse van uw hypotheek. Op deze pagina leest u wat een tariefklasse is en welke verschillende tariefklassen er zijn. Daarnaast leggen we uit hoe u in aanmerking kan komen voor een lagere tariefklasse.

De tariefklasse geeft de verhouding weer tussen de hoogte van uw hypotheek en de marktwaarde van de woning. Deze verhouding is van invloed op het risico van de financiering. Hoe hoger de lening ten opzichte van de marktwaarde, hoe hoger het risico. Een tariefklasse wordt daarom ook wel een risicoklasse genoemd. Wij hebben het risico vertaald naar vijf tariefklassen.

Hoe wordt de tariefklasse bepaald?

We bepalen de tariefklasse aan de hand van de marktwaarde van uw woning en uw “netto” hypotheekschuld. Als marktwaarde van uw woning hanteren wij de getaxeerde waarde van uw woning. De 'netto' hypotheekschuld is uw resterende hypotheekbedrag minus de opgebouwde waarde in verpande spaarpolissen of bankspaarrekeningen. En heeft u (een) verpande beleggingsrekening(en)? Dan wordt rekening gehouden met 70% van de actuele opgebouwde waarde in uw beleggingsrekening(en). 
 

Tariefklasse
NHG
t/m 75% marktwaarde woning*
75 t/m 90% marktwaarde woning
90 t/m 113% marktwaarde woning
vanaf 113% marktwaarde woning

* U komt alleen in aanmerking voor de tariefklasse t/m 75% marktwaarde bij het aangaan van een nieuw rentecontract na 1 september 2015.

Bereken uw tariefklasse

Met onderstaande tool krijgt u eenvoudig een indicatie van uw tariefklasse. Omdat het een versimpelde berekening betreft kan de uitkomst afwijken van de werkelijkheid. Heeft u een beleggingshypotheek? Neem dan contact met ons op om uw tariefklasse te bepalen.

 
 
 

Op basis van de door u ingevoerde gegevens bedraagt uw netto hypotheekschuld  . Dit is uw restant hoofdsom minus de opgebouwde waarde in uw (bank)spaarhypotheek en/of beleggingshypotheek. Uw netto hypotheekschuld bedraagt   % van de marktwaarde van uw woning.

Op basis van deze gegevens valt uw hypotheek in de tariefklasse  .

Renteherziening

Bij de renteherziening van een leningdeel bepalen wij automatisch opnieuw uw tariefklasse. Als u op dat moment door (extra) aflossingen of door de opgebouwde waarde in een lagere tariefklasse valt passen wij uw rente aan.

Op eigen verzoek

Is de marktwaarde van uw woning gestegen en denkt u daardoor in aanmerking te komen voor een lagere tariefklasse? Dan kunt u een verzoek met een actuele waardebepaling insturen. U kunt de actuele waarde laten bepalen met een actueel gevalideerd taxatierapport. 

Let op: dit geldt niet voor de tariefklasse t/m 75% marktwaarde. Dit is een tariefklasse die is geïntroduceerd per 1 september 2015. Daarom is deze alleen van toepassing op leningen met een rentevastperiode die is aangegaan na 1 september 2015. U kunt tussentijds uw rente aanpassen om in aanmerking te komen voor deze tariefklasse.

Wat willen wij ontvangen?

Graag ontvangen wij van u een kopie van de meest recente WOZ verklaring. Of een taxatierapport niet ouder dan 6 maanden.
Het taxatierapport dient gevalideerd te zijn door de NWWI, TVI, Taxateurs Unie of iValidatie.

U stuurt uw verzoek met de waardebepaling naar:

WestlandUtrecht Bank
Postbus 1211
3800 BE Amersfoort

Wij sturen u een bevestiging als het verzoek is goedgekeurd. Daarin staat uw nieuwe rente, de nieuwe maandtermijn en de datum waarop deze in gaan. Bij een afwijzing ontvangt u van ons een verklaring van de afwijzing.