Berekening vergoeding aangepast

Wij hebben per 5 november 2017 de berekening voor de Vergoeding voor Vervroegde Aflossing aangepast conform de AFM Leidraad. Deze nieuwe berekeningswijze is ook voor de vergoeding bij tussentijdse rente aanpassingen van toepassing. Alle vergoedingen die door klanten zijn betaald tussen 14 juli 2016 en 4 november 2017 zijn herberekend. Deze klanten zijn door ons per brief geïnformeerd. Op het moment dat het bedrag uit de herberekening lager was dan de eerder in rekening gebrachte vergoeding, hebben wij het verschil terugbetaald. 

Waarom een nieuwe berekening?

Op 14 juli 2016 is in Nederland de wet aangepast in verband met de Mortgage Credit Directive (MCD). Dat is de Europese richtlijn voor woninghypotheken voor consumenten. In de nieuwe wetgeving staan onder meer normen voor de berekening van aflossingsvergoedingen.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 maart 2017 aangegeven hoe geldverstrekkers aan de nieuwe wettelijke norm kunnen voldoen. WestlandUtrecht Bank heeft besloten deze nieuwe norm voortaan te hanteren bij de berekening van de vergoeding vervroegde aflossing. Dit betekent dat WestlandUtrecht Bank haar rekenmethode op enkele punten heeft aangepast.

Geen herberekening ontvangen?

Bent u van mening dat u wel recht heeft op een herberekening en heeft u geen herberekening ontvangen, neem dan contact op met ons.

Wat betekent de herberekening voor uw belastingaangifte?

Heeft de vergoeding betrekking op uw eigenwoningschuld en heeft u een deel van de vergoeding van ons terugontvangen? Dan beschouwt de Belastingdienst die teruggaaf als terugontvangen hypotheekrente. Voor de belastingaangifte over 2016 heeft dat geen gevolgen, omdat u de eventuele teruggaaf van WestlandUtrecht Bank in 2017 heeft ontvangen. In uw belastingaangifte over 2017 dient u het terugontvangen bedrag van WestlandUtrecht Bank in mindering brengen op de hypotheekrente die u heeft betaald over 2017. Als u gebruikmaakt van de maandelijkse teruggave via een voorlopige aanslag, ontvangt u bij uw definitieve aanslag misschien minder terug van de Belastingdienst, of moet u mogelijk bijbetalen (eventueel met belastingrente) aan de Belastingdienst.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:30 uur op telefoonnummer 033- 450 93 79.