Financieel adviseur heeft extra kosten gerekend

Als de situatie zich voordoet dat uw financieel adviseur extra kosten bij u in rekening brengt, die hij heeft moeten maken door een toerekenbare tekortkoming van de bank, kunt u een verzoek om vergoeding indienen.

Uw verzoek dient dan aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

Wij zullen een verzoek om vergoeding van uw extra kosten alleen toekennen als wij de rechtmatigheid van de kosten aan uw adviseur hebben bevestigd.