Herberekening vergoeding

Heeft u op of na 14 juli 2016 uw hypotheek vervroegd afgelost of vóór het einde van de rentevaste periode uw hypotheekrente aangepast en een vergoeding vervroegde aflossing betaald? Dan gaan wij deze vergoeding opnieuw berekenen en waar nodig corrigeren.

Waarom een nieuwe berekening?

Op 14 juli 2016 is in Nederland de wet aangepast in verband met de Mortgage Credit Directive (MCD). Dat is de Europese richtlijn voor woninghypotheken voor consumenten. In de nieuwe wetgeving staan onder meer normen voor de berekening van aflossingsvergoedingen.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 maart 2017 aangegeven hoe geldverstrekkers aan de nieuwe wettelijke norm kunnen voldoen. WestlandUtrecht Bank heeft besloten deze nieuwe norm voortaan te hanteren bij de berekening van de vergoeding vervroegde aflossing. Dit betekent dat WestlandUtrecht Bank haar rekenmethode op enkele punten zal aanpassen. Voor een aantal klanten zullen wij de vergoeding opnieuw berekenen.

Wanneer gaan wij u berichten?

Wanneer u in aanmerking komt voor een herberekening zullen wij u zo spoedig mogelijk per brief informeren.

Bent u op of na 14 juli 2016 verhuisd?

Als u aan ons uw adreswijziging heeft doorgegeven sturen wij de correspondentie naar uw nieuwe adres.
Heeft u geen adreswijziging doorgegeven of weet u niet zeker of u dit aan ons heeft doorgegeven?
Met het invullen en opsturen van het wijzigingsformulier zorgt u er voor dat u de correspondentie op uw nieuwe adres ontvangt.

Opnieuw aflossen of de rente aanpassen

We kunnen de vergoeding vervroegde aflossing nog niet berekenen volgens de nieuwe norm van de AFM. Dus als u op uw hypotheek vervroegd aflost of uw hypotheekrente tussentijds aanpast tegen betaling van vergoeding, maken wij ook daarvoor een herberekening.
Wilt u meer weten over vergoeding voor vervroegde aflossing? Kijk dan op deze pagina.

Wat betekent de herberekening voor uw belastingaangifte?

Heeft de vergoeding betrekking op uw eigenwoningschuld en krijgt u een deel van de vergoeding terug van ons? Dan beschouwt de Belastingdienst die teruggaaf als terugontvangen hypotheekrente. Voor de belastingaangifte over 2016 heeft dat geen gevolgen, omdat u de eventuele teruggaaf van WestlandUtrecht Bank in 2017 ontvangt.
In uw belastingaangifte over 2017 moet u het terugontvangen bedrag van WestlandUtrecht Bank in mindering brengen op de hypotheekrente die u betaalt over 2017 met betrekking tot dezelfde lening. Als u gebruikmaakt van de maandelijkse teruggave via een voorlopige aanslag, ontvangt u bij uw definitieve aanslag misschien minder geld terug van de Belastingdienst, of moet u mogelijk geld bijbetalen (eventueel met belastingrente) aan de Belastingdienst.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:30 uur op telefoonnummer 033- 450 93 79.

HypotheekWijzer

U weet in tien minuten of uw hypotheek extra aandacht nodig heeft.

AflosWijzer

U krijgt binnen drie minuten een indicatie of aflossen voor u gunstiger is dan sparen.

RestschuldWijzer

Bereken of u een grote of kleine kans heeft op een restschuld.

Lopende hypotheek

Met dit formulier kunt u eenvoudig zelf een tussentijdse renteaanpassing aanvragen.

Persoonlijke gegevens

Met dit formulier kunt u uw adreswijziging, een wijziging van het incasso rekeningnummer of tenaamstelling doorgeven.

Overige wijzigingen

Als u een andere wijziging wilt doorgeven of wat wilt vragen, dan kan dat via ons contactformulier.