Renteaftrek

De rente die u betaalt voor de financiering van de verwerving, verbetering of onderhoud van uw eigen woning (hoofdverblijf), is in principe aftrekbaar in Box I. De rente die u betaalt voor de financiering van andere bestedingen (auto, vakantie, aandelen, tweede huis, etc.) is niet aftrekbaar. Daar staat wél tegenover dat de betreffende schuld in Box III valt en als zodanig het te belasten vermogen verlaagt.

Maximaal 30 jaar renteaftrek

Om in aanmerking te komen voor renteaftrek moet een lening in maximaal 30 jaar afgelost worden op basis van annuïtaire of lineaire aflossing. Renteaftrek is mogelijk voor een periode van maximaal 30 jaar. Als u later een bedrag bijleent (bijvoorbeeld voor een verhuizing of verbouwing) dan is de rente over het bijgeleende bedrag in principe opnieuw 30 jaar aftrekbaar.

Overige fiscale aftrekmogelijkheden

Bepaalde kosten zijn eenmalig aftrekbaar indien de hypotheek is aangegaan voor de aankoop, verbouwing of het onderhoud van de eigen woning. Er zijn ook kosten bepaalde kosten aftrekbaar waar u mee te maken kan krijgen gedurende de looptijd van de hypotheek. Op de website van de Belastingdienst kunt u zien welke kosten aftrekbaar zijn.