Financiering

Voor aanvragen voor particuliere financieringen kunt u terecht bij WestlandUtrecht Bank, ongeacht of het inkomen uit loondienst wordt verkregen of uit een zelfstandig beroep of bedrijf. Het pand dat gefinancierd wordt, dient in beginsel geheel of grotendeels voor eigen bewoning bestemd te zijn.

Deze informatie is een samenvatting van de standaard acceptatieregels. WestlandUtrecht Bank behoudt zich het recht voor om in haar acceptatiebeleid van deze standaardregels af te wijken.

BKR Euriplus Rente
Geldigheidsduur offerte Hogere inschrijving
Maximale verstrekking Minimaal hypotheekbedrag
Motiveringsformulier Overlijdensrisicoverzekering
Bestedingsdoel Hypotheekvorm