Inkomen

Voor aanvragen voor particuliere financieringen kunt u terecht bij WestlandUtrecht Bank, ongeacht of het inkomen uit loondienst wordt verkregen of uit een zelfstandig beroep of bedrijf. Het pand dat gefinancierd wordt, dient in beginsel geheel of grotendeels voor eigen bewoning bestemd te zijn.

Deze informatie is een samenvatting van de standaard acceptatieregels. WestlandUtrecht Bank behoudt zich het recht voor om in haar acceptatiebeleid van deze standaardregels af te wijken. Een hypotheek wordt verstrekt op basis van de bestendige inkomensbronnen van de klant.

AOW gerechtigde leeftijd

Bij een aanvrager met een leeftijd die ligt 126 maanden of korter voor de verwachte AOW gerechtigde leeftijd zal er tweemaal een toetsing plaatsvinden: eenmaal op basis van het actuele inkomen en eenmaal op basis van het (verwachte) pensioeninkomen. Daartoe zullen de pensioengegevens door de aanvrager moeten worden overlegd. Bij de tweede toetsing wordt met de AOW gerechtigde leeftijd gerekend.

 

Alimentatie Direct ingaande lijfrente
Flexibele arbeidsrelaties Inkomen uit loondienst
Inkomen uit vermogen Inkomen uit verhuur
Persoonsgebonden budget Proeftijd
Sociale uitkeringen Variabel inkomen
Zelfstandig beroep/bedrijf