Internationaal

Er is sprake van een aanvraag met internationale aspecten als de aanvrager(s) de buitenlandse nationaliteit heeft of hebben. Wanneer één van de aanvragers de Nederlandse nationaliteit bezit én er is sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een aanvrager zonder Nederlandse nationaliteit, gelden de gebruikelijke verstrekkingsmogelijkheden. Deze aanvragen vallen niet onder het beleid voor aanvragen met internationale aspecten.

Buitenlandse panden Buitenlandse nationaliteit
Buitenlandse belastingplichtige Securities activities
US Persons 30% regeling