Betalingsproblemen

Als uw klant in financiële problemen is gekomen of dreigt te komen, laat hem of haar dan zo snel mogelijk contact met ons opnemen op telefoonnummer 033 -  422 94 95. We gaan met de klant in gesprek en  inventariseren waar de problemen vandaan komen en zoeken gezamenlijk naar een oplossing.

Betalingsproblemen

Een Betaalpauze (bij corona als oorzaak)

Met de Betaalpauze ondersteunen wij uw klant als de problemen het gevolg zijn van de corona problematiek. Voor een periode van 3 maanden kan de klant uitstel van betaling krijgen van zijn maandbedragen. Tijdens deze Betaalpauze hoeft uw klant geen hypotheekrente, aflossing en eventuele spaarpremie te betalen. Heeft de klant nog een verzekering -anders dan bij een (bank)spaarhypotheek van WestlandUtrecht Bank- of een beleggingsrekening die verpand is aan WestlandUtrecht Bank? Dan raden we aan deze premie en/of inleg te blijven voldoen. Dat is vooral belangrijk bij de premie voor een overlijdensrisicoverzekering omdat er anders bij overlijden mogelijk geen dekking is. Lukt het niet om de premie en/of inleg te voldoen, laat de klant dan contact opnemen met de betreffende maatschappij.

Incasso tijdens Betaalpauze

Tijdens de Betaalpauze loopt de incasso van de maandbedragen wel gewoon door. Omdat er een Betaalpauze is afgesproken kan deze incasso ongedaan worden gemaakt door middel van een stornering. We raden de klant aan om een bedrag over te maken dat hij of zij wel kan betalen.

Contact bij einde Betaalpauze

De afspraken die we met de klant maken worden per brief bevestigd. Na de Betaalpauze nemen we per brief en telefonisch contact op met de klant over de vervolgoplossing. Heeft de klant nog financiële problemen en is corona de oorzaak, dan kan nog een keer 3 maanden Betaalpauze worden afgesproken. Het is van belang dat we de klant spreken bij het einde van de pauze

BKR

Gedurende de 3 maanden pauze doen wij geen melding bij het BKR. Wordt een tweede Betaalpauze afgesproken met de klant, dan komt er vanaf 4 maanden een (tijdelijke) 5 codering bij het BKR.

Terugbetalen uitgestelde termijnen

Als de klant voldoende heeft gehad aan de Betaalpauze, beëindigen we deze. De klant betaalt vanaf dan weer op reguliere wijze de maandtermijn. We stellen op dat moment ook vast welk totaalbedrag aan maandtermijnen de klant is uitgesteld. We bieden de klant aan dit bedrag door middel van een nieuw leningdeel terug te betalen in 120 gelijke maandtermijnen (lineair). We rekenen voor dit leningdeel geen rente of kosten. De klant kan zonder vergoeding eerder terugbetalen. Het leningdeel heeft geen invloed op rentestructuur van andere leningdelen en de klant kan op het “corona”-leningdeel geen wijzigingen doorvoeren zoals bijvoorbeeld rentemiddelen. Een eventuele BKR melding die naar aanleiding van een langere pauze dan 3 maanden was opgevoerd, wordt ingetrokken.

Een Rentepauze (bij overige oorzaken)

Blijkt de oorzaak van (aankomende) betalingsproblemen ergens anders te liggen dan gaat de klant het reguliere preventieve of curatieve traject in. Wij zullen uiteraard ook dan direct concrete afspraken maken met uw klant om zo zijn of haar zorgen te verlichten. Een mogelijke oplossing kan Rentepauze zijn.