Product omzetting

Een omzetting is een wijziging van de hypotheekvorm zonder dat de hoofdsom wordt verhoogd. Dit is mogelijk per de eerste van elke maand. De looptijd van het leningdeel ná omzetting is gelijk aan de restant looptijd van het om te zetten leningdeel. Het huidige rentecontract blijft in stand. Is er sprake van een combinatie met een andere wijziging dan kan dat in bepaalde situatie leiden tot een aanpassing van de tariefklasse. Een Overbruggingskrediet kan niet worden omgezet naar een andere hypotheekvorm. 

 

Productomzetting

Naar welke hypotheekvormen kan worden omgezet?


Annuïteiten Hypotheek en Lineaire Hypotheek 

 • De hoofdsom van het leningdeel is minimaal € 5.000 na omzetting. 
 • Omzetting van een leningdeel met Euriplus Rente (variabele rente) naar een Annuïteiten Hypotheek kan alleen in combinatie met een omzetting naar een vaste rente. 

Konstant Hypotheek (aflossingsvrij)

 • De hoofdsom van het leningdeel is minimaal € 15.000 na omzetting. 
 • Het aflossingsvrije deel na omzetting bedraagt maximaal het aflossingsvrije deel dat de klant al heeft ('wat je hebt mag je houden'). 
 • Er geldt een uitzondering als het aflossingsvrije deel lager is dan 50% van de marktwaarde. Dan mag het aflossingsvrije deel worden verhoogd tot 50% van de marktwaarde. 
 • Omzetting naar een Konstant Hypotheek is niet toegestaan als het om te zetten leningdeel een 'nieuwe' eigenwoningschuld betreft (fiscaal regime 1 januari 2013). 

Welke wijziging is mogelijk in combinatie met een omzetting?

 • Een (tussentijdse) wijziging van het rentepercentage en/of de rentevorm.
 • Een extra aflossing. 
 • Het 'vrijgeven van zekerheden' zoals een verpande polis van levensverzekering of een verpande beleggingsrekening. Wij toetsen in dat geval of het inkomen en de waarde van de woning toereikend zijn om de verpande zekerheid vrij te geven. Het totale leningbedrag mag niet hoger zijn dan de actuele marktwaarde van de woning. 
 • Het tussentijdse verlengen of inkorten van de looptijd. Wilt u een omzetting combineren met het verlengen van de looptijd? Dan kunt u dit aanvragen met het 'aanvraagformulier verlengen'. Lees meer over het verlengen van de looptijd van een leningdeel.  

Kosten 

De administratiekosten bedragen: € 225 per lening, ongeacht het aantal om te zetten leningdelen. Combineert u een omzetting met een andere aanpassing, zoals een tussentijdse renteaanpassing en/of het verlengen van de looptijd? Ook dan zijn de totale administratiekosten € 225. Alleen wanneer u een omzetting combineert met een verzoek tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt dit bedrag verhoogd naar € 450.

Wij brengen geen administratiekosten in rekening in de volgende gevallen:

 • Omzetting in verband met expiratie van de een verpande polis.
 • Omzetting binnen 6 maanden na het overlijden van een schuldenaar. 

Direct aanvragen