Rente aanpassingen

Een rentepercentage kan worden gewijzigd door:

 • Een wijziging van de tariefklasse
 • Een contractuele renteherziening
 • Een tussentijdse rentewijziging (TRAV of TRAM)

Rente aanpassingen

Hoe bepalen wij de tariefklasse?

Voor de bepaling van de tariefklasse gaan we uit van de marktwaarde van de woning en de 'netto' hypotheekschuld. Als marktwaarde hanteren wij de WOZ of de getaxeerde waarde. 
De 'netto' hypotheekschuld is het resterende hypotheekbedrag minus de opgebouwde waarde in een Lage Lasten Polis, SpaarXtra Polis of BankSpaar Loyaal Rekening. Bij een hypotheek met  Beleggingsrekening houden wij rekening met 70% van de opgebouwde waarde op deze rekening. 

Welke tariefklassen hanteren wij?

NHG ≤75%* ≤90% ≤113% >113%

*Uw klant kan alleen in de tariefklasse ≤75% marktwaarde woning komen als het rentecontract is gesloten na 1 september 2015.
 

Een tussentijdse wijziging van de tariefklasse

Bij (extra) aflossing of waarde opbouw

Is de lening lager geworden door (extra) aflossingen of heeft uw klant inmiddels een hogere waarde opgebouwd in een verpande polis, bankspaarrekening of beleggingsrekening bij ons? Neem contact met ons op om te bepalen of uw klant in aanmerking komt voor een lagere tariefklasse. U hoeft in deze situatie geen actuele waardebepaling aan te leveren. 

Bij stijging van de waarde van de woning

Als de woning in waarde is gestegen kan uw klant mogelijk ook in een lagere tariefklasse komen. De waarde die bij ons bekend is kan uw klant zien in MijnWUB. Is de woningwaarde hoger dan deze, dan kunt u ons een kopie van uw meest recente WOZ verklaring sturen of een taxatierapport dat niet ouder is dan 6 maanden. Na ontvangst beoordelen wij of uw klant in aanmerking komt voor een lagere tariefklasse.

Goed om te weten

 • Het tussentijds aanpassen van een tariefsklasse en rente gaat niet automatisch
 • Als een tariefaanpassing mogelijk is wordt deze ook doorgevoerd voor eventuele overige leningdelen indien die daarvoor in aanmerking komen
 • Heeft de hypotheek met Euriplus rente met vaste opslag, dan heeft een daling van de tariefklasse geen effect op het rentepercentage
 • Bij u een hypotheek met Euriplus rente met variabele opslag, dan is daling tot tariefklasse 75% t/m 90% mogelijk
 • Uw klant kan alleen in de tariefklasse t/m 75% marktwaarde woning komen als het rentecontract is gesloten na 1 september 2015
 • De rentewijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand.
   

Een contractuele renteherziening

Bij een contractuele renteherziening wordt de tariefklasse voor het betreffende leningdeel opnieuw bepaald op basis van de huidige tariefstructuur, uitgaande van de meest recente marktwaarde in ons systeem. In deze gevallen kan sprake zijn van een verlaging van de tariefklasse zonder het aantonen  van de actuele marktwaarde omdat er voldoende waarde is opgebouwd en/of omdat er tussentijdse voldoende is afgelost. Deze bepaalde tariefklasse geldt alleen voor het leningdeel waarvoor de rente wordt herzien. 
 

Een tussentijdse rentewijziging

Het is mogelijk om tussentijds een rentecontract aan te passen. Het huidige rentecontract wordt vroegtijdig beëindigd en er wordt een nieuw rentecontract afgesloten. Als wij daardoor financieel benadeeld worden brengen wij een vergoeding in rekening. Dat is het geval als de vergelijkingsrente lager is dan de huidige rente. De vergoeding betaalt uw klant ineens of uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode in de vorm van een renteopslag. Deze noemen wij de rentemiddelingsopslag. 
De administratiekosten zijn € 225.

Er zijn drie mogelijkheden: 

Tussentijdse renteaanpassing met vergoeding (TRAV)
Bij een TRAV betaalt uw klant de vergoeding in één keer. Uw klant kan daarna direct profiteren van de actuele rente. Het voordeel van een TRAV is dat bij het bepalen van de vergoeding rekening wordt gehouden met de resterende vergoedingsvrije ruimte. De te betalen vergoeding zal daardoor lager zijn dan bij de tussentijdse renteaanpassing met middeling. 


Tussentijdse renteaanpassing met middeling (TRAM)
Bij een TRAM wordt de vergoeding niet in één keer betaald. In plaats daarvan wordt de te betalen vergoeding uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Dat doen wij via een opslag op de actuele rente. Deze opslag noemen wij de rentemiddelingsopslag. Bij het bepalen van de vergoeding bij een TRAM wordt geen rekening gehouden met de vergoedingsvrije ruimte. De vergoeding zal daardoor hoger zijn dan bij de TRAV. 


Variabele rente (Euriplus Rente) aanpassen naar vaste rente
Klanten met een Euriplus Rente kunnen ervoor kiezen om deze rente aan te passen door de rente voor een langere periode vast te zetten. De administratiekosten zijn € 225. 
 

Aanvraagformulier