Rentepauze

Als uw klant tijdelijk niet meer in staat is om zijn woonlasten te betalen vanwege werkloosheid, dan kunnen wij uw klant helpen. Met de speciale betalingsregeling Rentepauze ondersteunen wij uw klant. Voor een periode van maximaal 1 jaar hoeft uw klant een deel van de hypotheekrente niet te betalen.

Betalingsregeling

WestlandUtrecht Bank gaat op basis van een aantal voorwaarden akkoord met deze betalingsregeling. Als uw klant gebruik wilt maken van de betalingsregeling Rentepauze, dan kan hij contact opnemen met Hypocasso. Uw klant ontvangt van WestlandUtrecht Bank een brief met daarin de voorwaarden waar hij aan moet voldoen.