Tijdelijke verhuur

Er zijn twee situaties waarin WestlandUtrecht Bank mogelijk toestemming geeft om de woning tijdelijk te verhuren. Op basis van de leegstandwet en in het geval klanten voor hun werk tijdelijk in het buitenland verblijven.

Leegstandwet

WestlandUtrecht geeft haar klanten toestemming om de huidige woning tijdelijk te verhuren, op grond van de Leegstandwet. Deze situatie is van toepassing als een klant een nieuwe woning heeft gekocht, maar zijn huidige woning onverkocht blijft. Hierdoor kan hij in betalingsproblemen komen. Om de klant tegemoet te komen in de mogelijkheid tot lastenverlichting gaat WestlandUtrecht op basis van een aantal voorwaarden akkoord met tijdelijke verhuur.

Als uw klant gebruik wilt maken van tijdelijke verhuur, dan kan hij contact opnemen met ons. De klant ontvangt van WestlandUtrecht een brief en diverse bijlagen met daarin de voorwaarden waar hij aan moet voldoen en welke stappen hij dient te ondernemen.

Tijdelijke verhuur van het onderpand

Het is voor klanten, die voor hun werk tijdelijk in het buitenland verblijven, mogelijk om het onderpand gedurende het verblijf in het buitenland te verhuren. Zij moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Er mag maximaal voor vijf jaar verhuurd worden. De huuropbrengst moet minimaal de hypotheeklast bedragen en de huurovereenkomst moet voldoen aan de voorwaarden voor tijdelijke verhuur. Aan de hand van een kopie van het detacheringcontract en de huurovereenkomst bepalen we of zij in aanmerking komen voor deze regeling.