Verhogen

Heeft uw klant plannen om de woning te  gaan verbouwen of renoveren?
Het aanvragen van een verhoging is bij ons mogelijk. 

Verhogen

Voorwaarden

 • Maximale looptijd is 30 jaar
 • Minimale hoofdsom is € 15.000
 • De verhoging kan als annuïteiten of als lineaire hypotheek 
 • Uitbreiding van de bestaande financiering is alleen mogelijk voor Box 1 financieringen: 
  • De financiering van een nog niet uitgevoerde verbouwing/woningverbetering   
  • De financiering van het omzetten van erfpacht naar bloot eigendom
 • De bruto schuld mag niet groter zijn dan 100% van de marktwaarde van het onderpand. Bij een verbouwing kan worden uitgegaan van de waarde van het onderpand na verbouw, maar alleen als de verbouwingskosten volledig in depot worden gehouden.
   

Waardebepaling

Bij een verhoging kunt u een WOZ verklaring of een taxatierapport aanleveren.


Opname binnen bestaande inschrijving 

Voor het bepalen van de mogelijkheden voor een opname binnen de bestaande inschrijving, wordt de opnameruimte bepaald door het verschil tussen het inschrijvingsbedrag en de bruto-financiering. Er wordt dus geen rekening gehouden met de opgebouwde (afkoop)waarde van een verpande polis/bankspaarrekening. 
 

Variabele rente

Voor verhogingen geldt dat maximaal 50% van het totale leningbedrag (dus niet het verhogingsbedrag) met Euriplus Rente gesloten kan worden. Klanten die al voor meer dan 50% van de lening een Euriplus Rente hebben gesloten, kunnen deze behouden bij  verhoging. 
 

Aanvraagformulier verhogen