Verhuizen en overbruggen

Gaat uw klant verhuizen? Dan kunt u ook voor de hypotheek voor de nieuwe woning bij ons terecht.
 

Verhuizen en Overbruggen

Meeneemregeling of een nieuwe rente 

Bij de meeneemregeling kunnen de rentecontracten op de bestaande leningdelen zonder kosten tegen dezelfde voorwaarden worden 'meegenomen' naar de nieuwe woning. Kiest de klant hier niet voor dan kan er worden gekozen voor een actuele rente en rentevastperiode. Per leningdeel kan een keuze worden gemaakt voor de meest gunstige optie.

Om gebruik te maken van de meeneemregeling mogen er maximaal 12 maanden zitten tussen de overdracht van de oude woning en de nieuwe woning. Voor de aanvraag van de nieuwe hypotheek gelden de acceptatienormen van het moment van de aanvraag.

Mogelijkheden voor een overbruggingskrediet

  • Voor klanten die de oude woning hebben verkocht  en waarbij de ontbindende voorwaarden zijn verstreken: de in het koopcontract vermelde koopsom * 97% -/- restant hypotheekbedrag/voorbelasting.
  • Voor klanten die de oude woning al hebben verkocht  en waarbij de ontbindende voorwaarden  niet zijn verstreken: de in het koopcontract vermelde koopsom * 90% -/- restant hypotheekbedrag/voorbelasting.
  • Voor klanten die de oude woning nog niet hebben verkocht : de gevalideerde taxatie (marktwaarde) * 90% -/- restant hypotheekbedrag/voorbelasting.

Keuzemogelijkheden productvormen

Voor de nieuwe lening kunt u kiezen uit een Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of Konstant Hypotheek (aflossingsvrij). Heeft uw klant een van onze (bank)spaarhypotheken of een Hypotheek met levensverzekering, dan kan deze bij verhuizing meegenomen worden. Een Balanced Life Hypotheek, Flexibel Krediet Hypotheek of een Hypotheek met Beleggingsrekening/Selectfund Hypotheek kunnen niet worden meegenomen.

Loyaliteitsvergoeding

Er wordt geen vergoeding in rekening gebracht als de klant met minimaal 1 leningdeel blijft bij WestlandUtrecht Bank, ook al heeft de klant loyaliteitskorting. 

Meer lenen is mogelijk

Heeft uw klant bij de aankoop van de nieuwe woning een hogere hypotheek nodig dan hij nu heeft? Daarvoor kunt u ook bij ons terecht. Voor dit deel geldt de actuele rente. U kunt de lening afsluiten in de vorm van een Annuïteiten Hypotheek of een Lineaire Hypotheek.