Bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport dient aan de onderstaande eisen te voldoen. Bij aankoop van een woning moet een bouwkundig rapport worden opgemaakt als uit het taxatierapport blijkt dat:

  • De kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik.
  • Of dat nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient.

Het bouwkundig rapport moet zijn opgemaakt door:

  • de gemeente,
  • Vereniging Eigen Huis,
  • of een bouwkundig bedrijf dat als zodanig bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven, zoals een architectenbureau, een bouwkundig adviesbureau, een aannemingsbedrijf of een (bouwkundig) schade-expertisebureau.

Indien het bouwkundig rapport wordt opgemaakt door een bouwkundig bedrijf, moet dat gebeuren overeenkomstig het model-bouwkundig rapport voor de Nationale Hypotheek Garantie. 
Degene die het bouwkundig rapport opmaakt, mag direct noch indirect bij de koop, verkoop, bemiddeling en financiering, en de geldnemer/koper, verkoper, bemiddelaar en geldgever betrokken zijn. 
Het bouwkundig rapport mag op het moment van het offreren van de lening niet ouder zijn dan twaalf maanden.

De kosten van het direct noodzakelijke herstel moeten worden bepaald op basis van uitvoering door derden, ook indien de werkzaamheden in eigen beheer zullen plaatsvinden.