Echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • Het echtscheidingsconvenant is door beide partijen ondertekend.
  • Indien een echtelijke woning wordt verdeeld, dient uit het convenant te blijken aan wie de woning is of wordt toebedeeld.
  • Het eventuele bedrag aan ontvangen, dan wel verschuldigde alimentatie moet uit het convenant blijken en overeenkomen met de gegevens op de aanvraag.(Als dit niet het geval is, moet er contact worden opgenomen met WestlandUtrecht.)