Geaccepteerde offerte

De geaccepteerde offerte dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • De volledige offerte, inclusief voorblad, wordt geretourneerd.
  • Bij ondertekening hebben beide schuldenaren ondertekend en de datum van ondertekening is vermeld.
  • Alle pagina's zijn door alle schuldenaren geparafeerd.
  • De naam van de notaris is ingevuld.
  • De burgerservicenummers van beide schuldenaren zijn ingevuld als deze nog niet bekend zijn
  • Het incassonummer (waar de hypotheeklasten van kunnen worden afgeschreven) is ingevuld.
  • De offerte moet binnen de geldigheidstermijn door de bank zijn ontvangen. Als hij later is ontvangen, wordt bij een rentestijging het rentepercentage aangepast aan de dan geldende marktrente.