Koopakte

De koopakte dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • De koopakte is door beide partijen ondertekend.
  • De koopakte is volledig.
  • Alle eventuele wijzigingen zijn door alle partijen geparafeerd.
  • Alle kopers uit het koopcontract zijn als schuldenaar in de hypotheekofferte opgenomen.