Koop- of aannemingsovereenkomst

De koop- of aannemingsovereenkomst dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • De koop- of aannemingsovereenkomst is door beide partijen ondertekend.
  • Alle eventuele wijzigingen zijn door alle partijen geparafeerd.
  • De koop- of aannemingsovereenkomst is volledig.
  • In de koop- of aannemingsovereenkomst is een bouwtermijnenschema opgenomen.