Loonspecificatie

De loonspecificatie of loonstrook dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • Het brutomaandinkomen komt overeen met het inkomen dat op de werkgeversverklaring wordt genoemd (let op het loontijdvak: een week, vier weken of een maand).
  • De loonspecificatie is van recente datum: maximaal drie maanden vóór de acceptatiedatum.
  • Als op de loonspecificatie wordt vermeld dat het salaris per kas wordt uitbetaald, moeten de bankafschriften van de afgelopen zes maanden worden getoond waarop het gestorte salarisbedrag staat vermeld.