Medisch akkoord

Het medisch akkoord en de polisgegevens dienen aan de volgende eisen te voldoen:

  • Het medisch akkoord is afgegeven door een (externe) maatschappij.
  • Er is een kopie bijgevoegd van het aanvraagformulier van de levensverzekering(en).
  • Het polisnummer wordt vermeld.
  • De ingangsdatum en einddatum van de verzekering worden vermeld.
  • Het bedrag in leven (indien van toepassing) moet zijn aangegeven op basis van het netto historisch rendement met een maximum van 8%.
  • Het eindkapitaal moet gelijk of hoger te zijn dan het leningbedrag.
  • De overlijdensrisicoverzekering van de te verpanden polis moet minimaal 90% van de opgebouwde waarde afdekken.