Meerwerkovereenkomst

De meerwerkovereenkomst dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • De meerwerkovereenkomst is door beide partijen ondertekend.
  • Het totaalbedrag aan meerwerk is gelijk aan het opgegeven bedrag bij aanvraag. (Indien dit bedrag niet hiermee overeenkomt, moet er een nieuwe financieringsopzet worden bijgeleverd.)