Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De omgevingsvergunning is opgemaakt door de gemeente waarin het onderpand zich bevindt of gaat bevinden.
  • De vergunning is ondertekend door de gemeente.
  • In de vergunning staat expliciet vermeld dat er voor het onderpand een woonbestemming is afgegeven.
  • De vergunning is afgegeven conform het gevraagde. (Als dit niet het geval is, moet er contact worden opgenomen met de cliëntadviseur.)