Pensioenopgave

De actuele pensioenopgave dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • De pensioenopgave is door de uitkerende instantie opgemaakt. Een uitdraai via mijnpensioenoverzicht.nl is ook toegestaan.
  • Het totaalbedrag aan pensioen is gelijk aan het opgegeven bedrag.