Risicoverzekering

De risicoverzekering dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • Het bedrag voor het minimale deel aan overlijdensrisico wordt in de offerte genoemd.
  • De looptijd van de verzekering is minimaal gelijk aan de looptijd van de lening.
  • Het te sluiten of gesloten bedrag mag zowel gelijk blijvend zijn als annuïtair dalend (8% of meer).
  • Er is aangetoond dat de klant medisch is geaccepteerd. Daarnaast zijn het polisnummer, het soort verzekering en het verzekerde bedrag vermeld.