Taxatierapport

Het taxatierapport dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

  • Het taxatierapport is gevalideerd door een door de Stichting Normering Taxatie en Validatie gecertificeerd instituut.
  • Het taxatierapport is op de datum van offreren maximaal zes maanden oud.
  • De bestemming en de aard van het onderpand zijn conform de aanvraag.
  • De taxateur is onafhankelijk en is niet betrokken bij de eventuele koop of verkoop.
  • Indien er een verbouwing plaatsvindt, moeten de waarden vóór en na de verbouwing in het rapport worden vermeld en moet bij 'verbouwingskosten' het bedrag zijn ingevuld.
  • Indien blijkt dat er een constructieve verbouwing zal plaatsvinden, moet er een omgevingsvergunning kunnen worden getoond.
  • In het taxatierapport zijn de kadastrale gegevens én een kadastrale kaart opgenomen.

Gevalideerde taxatierapporten ontvangen wij bij voorkeur digitaal.