Verbouwingsspecificatie

De verbouwingsspecificatie dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • De specificatie is door de schuldenaren ondertekend.
  • Het totaalbedrag van de specificatie komt overeen met het bedrag dat in de aanvraag is opgegeven.
  • Het totaalbedrag is bovendien gelijk aan het bedrag dat in het taxatierapport bij verbouwingskosten wordt vermeld.