Verkoopakte

De verkoopakte dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • De verkoopakte is door beide partijen ondertekend.
  • De verkoopakte is volledig.
  • Alle eventuele wijzigingen zijn door alle partijen geparafeerd.
  • Als bij een scheiding de ex-partner de woning verkoopt moet hij of zij de offerte medeondertekenen (vaak in verband met het overbruggingskrediet).