Werkgeversverklaring

De werkgeversverklaring dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • Het is de originele werkgeversverklaring.
  • De aard van het dienstverband komt overeen met de opgave in het aanvraagformulier.
  • De verklaring is bij ontvangst door WestlandUtrecht Bank maximaal drie maanden oud en er wordt een contactpersoon vermeld. (Uiteraard is het niet toegestaan dat de klant zijn werkgeversverklaring zelf ondertekent.)
  • Er staat een stempel van het bedrijf op. Indien zo'n stempel niet beschikbaar is, moet dit door de persoon die de werkgeversverklaring heeft ondertekend op briefpapier verklaard worden.
  • De werkgeversverklaring is duidelijk ingevuld; doorhalingen zijn niet toegestaan.
  • De totaalbedragen zijn afgeleid van de loonspecificatie.
  • Als de klant directeur-grootaandeelhouder (dga) is en dit wordt aangegeven op de werkgeversverklaring, moet er contact worden opgenomen met de cliëntadviseur.