Administratie door Stater

Stater behandelt al uw vragen en verzoeken.

Samenwerking met Stater

Stater verzorgt de dienstverlening voor Hypotheken, Verzekeringen en de Intermediaire Administratie. Hypocasso verzorgt de dienstverlening voor Intensief-en Bijzonder Beheer

Gewijzigde processen en contactgegevens

Het beleid van Stater met betrekking op het doorvoeren van mutaties lijkt veel op het beleid dat u gewend bent bij andere hypotheekverstrekkers. Hieronder staan twee situaties die wellicht afwijkend zijn van hetgeen u gewend bent.

Mutaties door beherend intermediair

Per financiering is er één beherende intermediair. De beherende intermediair is degene die voor de klant de lening met de meest recente ingangsdatum heeft gesloten. De beherende intermediair is bevoegd om mutaties aan te vragen namens de klant bij Stater. Uitsluitend op verzoek van de klant kan er een wijziging van een intermediair op de financiering worden uitgevoerd.

Mutaties doorgeven voor de 25e van de maand

Mutaties die moeten ingaan op de 1e van de daarop volgende maand, dienen wij uiterlijk op de 25e van de voorafgaande maand te ontvangen. Dit geldt niet voor mutaties op (bank)spaarhypotheken.  Deze kunnen 12 tot 4 weken voor de hypotheekvervaldag worden aangevraagd middels het wijzigingsformulier. 

Doorlooptijden

De actuele doorlooptijden vindt u hier.