Provisie

Situatie Regeling
Basis voor doorloopprovisie Vanaf de overzetting bepalen we in alle gevallen de doorloopprovisie op basis van de restant hoofdsom van de hypotheek. Dit is in lijn met onze provisieregelingen.
Intermediairswijziging Bij een intermediairwijziging op een lening blijft de doorloopprovisie en chargeback-verplichting bij de latende intermediair.
Portefeuilleoverdracht Doorloopprovisie en chargeback-verplichtingen gaan over naar de ontvangende partij.
Verhuizing klant Er is sprake van een nieuwe overeenkomst, de doorloopprovisie wordt beëindigd. Er is geen sprake van charge-back.
Productomzetting klant De doorloopprovisie loopt ongewijzigd door. In het verleden was er sprake van omzettingsprovisie omdat het niet mogelijk was de doorloopprovisie bij een omzetting mee te nemen.

Provisieoverzichten en rekeningnummer

U ontvangt de provisieoverzichten per e-mail. De provisie wordt gestort op het bij Stater bekende rekeningnummer. Wijzigingen van e-mailadres of rekeningnummer kunt u doorgeven aan Stater.