Meeneemregeling

Er is sprake van de meeneemregeling wanneer u bij verhuizing de hypotheek van de oude woning ongewijzigd meeneemt. Met ongewijzigd bedoelen we dat u het lopende rentecontract, dus het ongewijzigde rentepercentage gedurende de restant rentevastperiode meeneemt. De hypotheek wordt dus niet ingelost. Wel wordt uw aanvraag opnieuw getoetst op de financiële haalbaarheid. Een eventuele extra lening wordt tegen het nieuwe tarief en voorwaarden verstrekt.

De meeneemregeling is van toepassing als:

  • als u de lening direct bij verhuizing ongewijzigd meeneemt naar uw volgende woning;
  • als u eerst de lening aflost op de ‘oude woning’ en binnen twaalf maanden uw hypotheek alsnog verbindt aan een nieuw onderpand. Een eventueel betaalde vergoeding kunt u terugvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met Stater op telefoonnummer 033 - 450 93 79.

Nieuwe rente kiezen

U kunt bij verhuizing ook kiezen voor een nieuwe rente. Bespreek met uw adviseur wat voor u het meest gunstig is.