Voorbeelden van verhuissituaties

  • U maakt gebruik van de meeneemregeling van uw hypotheek
    • Er is geen vergoeding verschuldigd omdat u de rentecondities van uw oude lening meeneemt.
  • U maakt geen gebruik van de meeneemregeling, maar u wilt wel bij WestlandUtrecht Bank blijven
    • U bent geen vergoeding verschuldigd tenzij u bij het afsluiten van de hypotheek gekozen heeft voor loyaliteitskorting. De hoogte van de vergoeding is in dat geval afhankelijk van het verschil tussen uw contractrente, de resterende rentevastperiode en de marktrente voor soortgelijke nieuwe leningen. Deze kan oplopen tot 3% van het af te lossen bedrag. Bij een hypotheek van € 250.000 gaat het dan dus om maximaal € 7.500, een hoop geld.
  • U gaat verhuizen en u wilt niet bij WestlandUtrecht Bank blijven
    • Er is mogelijk wel een vergoeding verschuldigd omdat de oude lening wordt afgelost en het rentecontract wordt opengebroken. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het verschil tussen uw contractrente, de resterende rentevastperiode en de marktrente voor soortgelijke nieuwe leningen. Deze kan oplopen tot 3% van het af te lossen bedrag. Bij een hypotheek van € 250.000 gaat het dan dus om maximaal € 7.500, een hoop geld.