Voorwaarden Loyaliteitskorting

  • U krijgt 0,1% rentekorting op uw hypotheekrente.
  • U ziet af van de standaard mogelijkheid voor het algeheel vergoedingsvrij aflossen van de hypotheek bij verhuizing.
  • U kunt uw lening meenemen bij verhuizing conform de meeneemregeling
  • Als u uw lening niet meeneemt bij verhuizing is er mogelijk een boete verschuldigd.
    • Bij algehele aflossing ten gevolge van verhuizing wordt gekeken naar uw contractrente, de resterende rentevastperiode en de marktrente voor soortgelijke leningen op dat moment. Afhankelijk van deze gegevens wordt bepaald of er een vergoeding in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding is maximaal 3% van het af te lossen bedrag.