Voorwaarden Loyaliteitskorting

  • U krijgt 0,1% rentekorting op uw hypotheekrente.
  • U ziet af van de standaard mogelijkheid voor het algeheel vergoedingsvrij aflossen van de hypotheek bij verhuizing.
  • U kunt bij verhuizing kiezen voor een nieuwe rente bij WestlandUtrecht Bank of uw lening meenemen conform de meeneemregeling of
  • Als u bij verhuizing niet opnieuw kiest voor WestlandUtrecht Bank is er mogelijk een vergoeding verschuldigd.
    • Bij algehele aflossing ten gevolge van verhuizing wordt gekeken naar uw contractrente, de resterende rentevastperiode en de marktrente voor soortgelijke leningen op dat moment. Afhankelijk van deze gegevens wordt bepaald of er een vergoeding in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding is maximaal 3% van het af te lossen bedrag.