AFM Leidraad vergoeding vervroegd aflossen

 

WestlandUtrecht Bank volgt de richtlijnen van de AFM voor het berekenen van de vergoeding bij vervroegd aflossen te volgen. Ook voor het berekenen van de tussentijdse renteaanpassingen met vergoeding (TRAV) zullen we deze regels volgen.

Inmiddels hebben we de systemen aangepast en worden de vergoedingen berekend conform AFM Leidraad.
Wat betreft de herstelactie voor vergoedingen die zijn berekend op of na 14 juli 2016 kunnen we melden dat  alle klanten in 2017 zijn benaderd en eventueel terug te betalen bedragen zijn overgemaakt.

Om welke vergoedingen gaat het?

Het gaat om klanten die op of na 14 juli 2016 (ingangsdatum gewijzigde MCD-wetgeving):

- op hun hypotheek vervroegd hebben afgelost en een vergoeding hebben betaald.
- hun hypotheekrente hebben aangepast terwijl de rentevaste periode nog niet voorbij was (‘tussentijdse rente-aanpassing’) en een vergoeding hebben betaald.

De AFM leidraad en de herberekening gelden niet voor klanten die hun hypotheekrente hebben aangepast met rentemiddeling