Benadering klanten met aflossingsvrije hypotheek

12 Feb 2018

Vanaf maandag 12 februari 2018 nemen wij, per post en telefonisch, contact op met klanten met een aflossingsvrije hypotheek. Klanten met een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek lopen een verhoogd risico op toekomstige betalingsproblemen als zij onvoldoende maatregelen treffen.

Vanuit de Comfortabel Wonen visie vindt WestlandUtrecht Bank het belangrijk om klanten proactief te helpen en te activeren bij het voorkomen van voorzienbare problemen tijdens de looptijd en aan het einde van de looptijd van de hypotheek.
Door de NVB, maar ook door de toezichthouders AFM, DNB en het Ministerie van Financiën worden aflossingsvrije hypotheken als een belangrijk thema gezien. Alle marktpartijen met klanten met een dergelijke hypotheek zijn gestart of gaan starten met het actief benaderen van deze doelgroep.

Doel klantcontact

Vanaf deze week nemen wij contact op met klanten met een aflossingsvrije* hypotheek. Dit doen wij per post en telefonisch. Doel van dit contact is de klant bewust te maken van de kenmerken van een aflossingsvrij product. Wij roepen hen op waar nodig bijtijds actie te ondernemen zodat zij op langere termijn niet in financiële problemen komen. Mocht dit contact aanleiding geven tot een advies, dan verwijzen wij de klant naar zijn financieel adviseur.

* Onder “aflossingsvrij” wordt meer verstaan dan alleen de Konstant Hypotheek. Het gaat om hypotheken zonder waardeopbouw of met een onzekere waardeopbouw. Bij WestlandUtrecht Bank gaat het daarom ook om de Levenhypotheek en de Beleggingshypotheek.