Profiel 'Liquide' bij Nationale Nederlanden Bank

23 Nov 2017

Voor klanten van WestlandUtrecht Bank die een Hypotheek met Beleggingsrekening hebben en waarbij de opbouw plaatsvindt bij Nationale Nederlanden Bank wordt op basis van een profiel belegd. De klant krijgt om de twee jaar, vanuit mijn.nn, het verzoek dit profiel te actualiseren. Hierdoor kan de klant ook uitkomen op het profiel ‘Liquide’. Dit is niet in lijn met de Hypotheek met Beleggingsrekening en daarom gaan wij contact opnemen met deze klanten.

Hypotheekvorm nog passend?

Bij de Hypotheek met Beleggingsrekening is het vermogen in de beleggingsportefeuille bestemd voor (gedeeltelijke) aflossing op einddatum. Het oorspronkelijke gekozen beleggingsprofiel is één van de kenmerken die bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling. Bij klanten die op het nieuwe profiel ‘Liquide’ zijn uitgekomen, zijn de beleggingen verkocht en wordt er een variabele rente vergoed over het vermogen. Het is hierdoor niet meer zeker of de hypotheekvorm nog past bij de persoonlijke situatie van de klant.

Doel klantcontact

Vanaf deze week nemen wij contact op met de klanten die door hun keuze voor het profiel ‘Liquide’ niet meer beleggen. Dit doen wij per post en telefonisch. Doel van dit contact is om inzicht te krijgen in de reden van hun keuze. Mochten dit contact aanleiding geven tot een vervolggesprek of een advies, dan verwijzen wij de klant naar zijn financieel adviseur.