Toetsrente eerste kwartaal 2018 vastgesteld

15 Dec 2017

De toetsrente voor het eerste kwartaal van 2018 (01-01-2017 tot 01-04-2017) is vastgesteld op 5,0%. 

De toetsrente is daarmee niet gewijzigd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2017. 

De AFM stelt de toetsrente vast op grond van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. De basis voor de berekening is het gemiddelde van de geldende hypotheekrente van een aantal aanbieders met het grootste marktaandeel naar aantal verstrekte hypotheken. De toetsrente bedraagt altijd minimaal 5,0%.