Verbetering overbruggingskrediet

22 Oct 2018

Een belangrijk verbeterpunt in ons productaanbod is dat het vanaf heden is toegestaan een overbruggingskrediet te vestigen op de overwaarde van de oude woning die nog NIET verkocht is.

Maar ook als de ontbindende voorwaarden nog niet zijn verstreken.

Het gebruik van de overwaarde van de oude woning voor aankoop van de nieuwe woning was alleen mogelijk als de oude woning al was verkocht en de ontbindende voorwaarden waren verstreken.

Oud beleid

In het oude overbruggingsbeleid wordt alleen een overbruggingskrediet gesloten als de oude woning is verkocht waarbij het overbruggingskrediet voor 97% wordt gefinancierd (koopcontract vermelde koopsom -/- 3% t.b.v. verkoopkosten) -/- uitstaande hypotheekbedrag.  

Nieuw beleid

Het nieuwe overbruggingsbeleid wordt aangevuld met onderstaande wijzigingen.

Voor verhuizende klanten die bij WestlandUtrecht Bank een nieuwe hypotheek afsluiten (zowel meeneemregeling als nieuw rentecontract) is een overbruggingskrediet ook toegestaan als:

  • De oude woning nog niet is verkocht
  • Of de oude woning is verkocht maar ontbindende voorwaarden nog niet zijn verstreken.
  • Financiering maximaal overbruggingskrediet is 90% van een officieel gevalideerde taxatie (marktwaarde) -/- uitstaande hypotheekbedrag. Deze berekening en percentages kunnen worden aangepast bij een dalende huizenmarkt.