Restschuldfinancieringen per 1 januari 2018

01 Nov 2017

Met ingang van 1 januari 2018 zijn restschuldfinancieringen niet langer fiscaal aftrekbaar. De betaalde rente en financieringskosten van restschulden die zijn ontstaan tussen 28 oktober en 1 januari 2018 blijven wel fiscaal aftrekbaar. Wie dit jaar nog verhuist, kan nog gebruikmaken van de fiscale aftrek. Er is sprake van een restschuld als de opbrengst van de eigen woning onvoldoende is om de lening af te lossen.

Aanpassing beleid

Alle nieuwe restschuldfinancieringen dienen vanaf 1 januari 2018 getoetst te worden in box 3. De lasten van de totale financiering dienen te voldoen aan de standaardnormen van WestlandUtrecht Bank. Met betrekking tot de betaalbaarheid kan hiervan niet worden afgeweken. Hieronder treft u volledigheidshalve het beleid inzake restschuldfinancieringen aan, dat van toepassing is met ingang van 1 januari 2018.

Beleid restschuldfinanciering met ingang van 1 januari 2018

Bij WestlandUtrecht Bank is het mogelijk om restschulden onbeperkt mee te financieren, onder de volgende voorwaarden:

  • Het betreft een bestaande klant van WestlandUtrecht Bank die een restschuld heeft uit de verkoop van een bij WestlandUtrecht Bank gefinancierde woning (lening of Overbruggingskrediet);
  • De klant beschikt niet over eigen middelen om deze restschuld te betalen (aantonen d.m.v. aangifte IB en recente bankafschriften);
  • De restschuld wordt gefinancierd in de vorm van een Annuïteiten of Lineaire Hypotheek met een maximale looptijd van 15 jaar en dient getoetst te worden in box 3;
  • De lasten van de totale financiering vallen binnen de standaardnormen van WestlandUtrecht Bank. Met betrekking tot de betaalbaarheid kan hiervan niet worden afgeweken.

Onverkort blijft van kracht dat bij de aankoop van een nieuwe woning het bedrag boven de 50% van de marktwaarde van de nieuwe woning afgelost moet worden (dus inclusief de restschuld). Let op: 50% van de marktwaarde aflossingsvrij is alleen toegestaan als en voor zover er sprake is van een lening die valt onder het overgangsrecht.