Toetsrente vierde kwartaal 2017

01 Oct 2017

De toetsrente (5%) is niet gewijzigd ten opzichte van het derde kwartaal van 2017.

De AFM stelt de toetsrente vast op grond van de tijdelijke regeling hypothecair krediet. De basis voor de berekening is het gemiddelde van de geldende hypotheekrente van een aantal aanbieders met het grootste marktaandeel naar aantal verstrekte hypotheken. De toetsrente bedraagt altijd minimaal 5 procent.