Informatie over IBAN

Hierna leest u wat IBAN is en welk rekeningnummer WestlandUtrecht Bank gebruikt en welke IBAN daarbij hoort.

Wat is IBAN?

IBAN is uw internationale rekeningnummer (International Bank Account Number). Het bestaat uit uw bestaande rekeningnummer, aangevuld met een code die aangeeft uit welk land u komt en bij welke bank u klant bent.

 

U kunt het IBAN van een rekeningnummer ook eenvoudig opzoeken via www.overopiban.nl.

Huidig bankrekeningnr IBAN
228130 NL45INGB0000228130

Met vragen over uw eigen IBAN kunt u contact opnemen met de bank waar u een betaalrekening heeft.