Ik heb onderwaarde

Als uw woning minder waard is dan de hypotheekschuld die u heeft, dan spreken we van onderwaarde. Als u in de woning blijft wonen, dan heeft dit geen directe consequenties zolang u de maandlasten blijft betalen.

Maar als u wilt verhuizen, dan wordt dit in geval van onderwaarde een heel stuk moeilijker. De bank zal bij verkoop van de woning eisen dat de uitstaande schuld wordt ingelost. Als deze hoger is dan de verkoopprijs van de woning dan blijft u met een restschuld zitten.

Aflossen op hypotheekschuld

Overweeg daarom, zeker in geval van onderwaarde, of u mogelijkheden heeft om af te lossen op uw hypotheek. Met opgebouwd spaargeld dat u niet op korte termijn nodig denkt te hebben of beleggingen die u heeft. Hierdoor wordt (de kans op) onderwaarde kleiner, dus ook de kans op een restschuld na verkoop. Aan aflossen zijn vaak fiscale consequenties verbonden, bespreek deze met uw financieel adviseur.

Bereken zelf of u een grote of kleine kans heeft op een restschuld.