Ik raak mijn baan kwijt

Als u of uw partner zonder werk komt zitten door ontslag of door arbeidsongeschiktheid, kan de betaalbaarheid van uw hypotheek onder druk komen te staan. Op deze pagina vindt u informatie over de mogelijkheden die WestlandUtrecht Bank u kan bieden.

Neem contact met ons op

Neem zo snel mogelijk contact met ons op. Hoe eerder u contact opneemt, hoe beter wij u kunnen helpen. Bijvoorbeeld met een jobcoach van adviesbureau Talenter.

Veranderingen

Als u tijdens de looptijd van uw hypotheek werkloos raakt, kunt u financieel in de problemen komen. Niet alleen komt er minder inkomen binnen, ook de netto hypotheeklasten kunnen gaan stijgen. Een lager inkomen kan fiscale gevolgen hebben. Uw belastingvoordeel (hypotheekrenteaftrek) kan hierdoor afnemen.

Voorzorgsmaatregelen

Om de gevolgen van werkloosheid te beperken, kunt u maatregelen treffen. Bijvoorbeeld een woonlastenverzekering. Deze keert uit bij een inkomensdaling als gevolg van arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Met zo'n verzekering kunt u gedurende een bepaalde periode (een deel van) de maandelijkse hypotheeklasten betalen. Een financieel adviseur kan voor u berekenen of een woonlastenverzekering voor u verstandig is. Wellicht heeft u eigen vermogen om het risico op te vangen, kunt u besparen of is er een mogelijkheid dat uw partner (meer) gaat werken.

Hypotheekzorgen

Het is belangrijk om uw hypotheeklasten te blijven betalen en te voorkomen dat u een betalingsachterstand oploopt. Als een betalingsachterstand voor u onvermijdelijk lijkt, neem dan contact op met onze medewerkers. Samen kunnen we kijken welke oplossingen wij kunnen bieden, bijvoorbeeld door de inzet van een job- en/of budgetcoach. Onder het kopje Zorgen over de hypotheeklasten leest u meer informatie over dit onderwerp.