Ik wil mijn huis verkopen

Na verloop van tijd kan uw situatie ertoe leiden dat u op zoek gaat naar een andere woning. Omdat u groter of kleiner wil gaan wonen, dichter bij uw werk en/of (klein-)kinderen. Of omdat uw relatie is beëindigd. U besluit om uw woning te gaan verkopen. Op enig moment zult u met een koper overeenstemming (moeten) krijgen over de verkoop van de woning. Welke gevolgen heeft deze verkoop?

Overwaarde bij verkoop

Als uw woning bij de verkoop meer opbrengt dan de hypotheek die moet worden ingelost (of wordt meegenomen) dan is er sprake van verkoopwinst. Die is uiteraard voor u (en uw eventuele (ex-) partner). Als u een andere woning gaat kopen, dan stelt de belastingdienst regels voor wat u met de verkoopwinst (eigen woning reserve) van de ‘oude’ woning moet doen. Dit is van invloed op de aftrekbaarheid van uw (nieuwe) hypotheek. Vraag ernaar bij uw financieel adviseur.

Onderwaarde bij verkoop

Het komt ook voor dat de woning bij verkoop minder opbrengt dan de hypotheek die moet worden afgelost (of meegenomen). In dat geval spreken we van verkoopverlies, dat met eigen middelen opgevangen moet worden. Als dit niet lukt dan spreken we over een restschuld. In een aantal gevallen kunnen wij hiervoor een oplossing bieden. Wat overigens niet betekent dat de restschuld wordt kwijtgescholden. Het is wel belangrijk dat u dan ruim vóór de definitieve verkoopovereenstemming contact met ons opneemt. 

Bereken zelf of u een grote of kleine kans heeft op een restschuld.