Ik wil mijn woning tijdelijk verhuren

U heeft een nieuwe woning gekocht, maar uw huidige woning is nog niet verkocht. Hierdoor kunt u in de betalingsproblemen komen. Tijdelijke verhuur kan dan een oplossing bieden. Ook in het geval dat u tijdelijk in het buitenland woont.

Woning tijdelijk verhuren

Uw woning tijdelijk verhuren

Ter verlichting van uw dubbele maandlasten is het mogelijk om op basis van de Leegstandwet uw oude woning tijdelijk te verhuren. Als u besluit uw leegstaande huis tijdelijk te verhuren, dient u onder andere rekening te houden met de wet, de fiscus en de regels van de hypotheekverstrekker.
In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld, waarbij de huurder zijn rechten ontleent aan het Burgerlijk Wetboek. Het is daardoor niet eenvoudig om een huurder uit uw woning te krijgen. Zomaar uw woning even verhuren, omdat deze tijdelijk leegstaat, is niet aan te raden. De Leegstandwet maakt het echter wel mogelijk om uw woning tijdelijk te verhuren.

  • Er mag maximaal voor vijf jaar verhuurd worden. Na deze 5 jaar is de het niet mogelijk om de vergunning te verlengen.
  • De huuropbrengst moet minimaal de hypotheeklast bedragen.
  • De huurovereenkomst moet voldoen aan de voorwaarden voor tijdelijke verhuur.

U heeft toestemming nodig

U heeft toestemming nodig van WestlandUtrecht Bank voordat u uw woning (tijdelijk) kunt verhuren. Wij toetsen uw aanvraag voor tijdelijke verhuur op een aantal punten. Zo moet de woning in de verkoop blijven én moet de woning al minimaal 6 maanden te koop staan.

Wat moet u doen?

Om te beoordelen of WestlandUtrecht Bank u toestemming kan verlenen om uw woning tijdelijk te verhuren ontvangen wij graag de volgende documenten van u:

  • Een kopie van de door de gemeente verleende vergunning op grond van de Leegstandwet.
  • Een kopie van de verkoopopdracht aan een makelaar.

Uw woning verhuren bij tijdelijk verblijf in het buitenland

Als u voor uw werk tijdelijk in het buitenland verblijft, is het bij WestlandUtrecht Bank mogelijk uw woning gedurende uw verblijf in het buitenland te verhuren. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

Aan de hand van een kopie van uw detacheringscontract en huurovereenkomst kunnen we bepalen of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Meer informatie

Er zijn voor u mogelijk fiscale gevolgen verbonden aan tijdelijke verhuur. Het is daarom erg afhankelijk van uw persoonlijke situatie of tijdelijke verhuur voor u voordeel oplevert. 
Wilt u meer weten, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw financieel adviseur. Bij de Belastingdienst kunt u terecht voor informatie over de eventuele fiscale gevolgen.