Tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet

De Leegstandwet maakt het mogelijk om uw leegstaande woning tijdelijk te verhuren. De termijn waarvoor voor verhuur wordt verleend is maximaal vijf jaar ineens. Na deze vijf is het niet meer mogelijk om de vergunning te verlengen.

Hoe zit het met de huurbescherming?

Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste 6 maanden worden aangegaan, waarbij een opzegtermijn van maximaal één maand voor de huurder en minimaal drie maanden voor de verhuurder geldt. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als in dat geval een verlenging van de vergunning is aangevraagd waarop nog niet is beslist, loopt de huurovereenkomst door.

Aan welke voorwaarden dient u te voldoen?

De gemeente moet een vergunning verlenen op basis van de Leegstandswet. Voor meer informatie over de Leegstandwet verwijzen wij u naar de site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hier kunt u ook een brochure over dit onderwerp downloaden.